top of page

REGLEMENTEN

LESSEN

1. De lessen duren 30 tot 60 minuten, dat hangt af van de groepsgrootte. 

2. Indien trainingen uitvallen door onspeelbaar weer of door de slechte toestand van de baan, zal de volgende regeling worden getroffen; aan het eind van elk trainingsseizoen worden er door ons 2 inhaaldagen ingepland, zodat die lessen ingehaald kunnen worden. Wij kunnen niet altijd alle regen dagen inhalen. Wij bepalen wanneer de les word ingehaald. 

3. Bij uitval van training door afwezigheid van de leraar, worden die trainingen altijd ingehaald aan het eind van het seizoen.

4. Indien jij verhinderd bent voor de training, kan jij zelf vervanging regelen of komt de training te vervallen. Zorg er wel voor dat jouw invaller voldoet aan het niveau van de training.

5. De training gaat altijd door, tenzij anders word aangegeven door de trainer of coördinator.

6.  Wij kunnen niet garanderen dat de groepsgrootte waar u zich voor inschrijft ook daadwerkelijk deze groepsgrootte wordt. Indien een groep niet voldoende deelname heeft zullen wij voor de start van de trainingen contact met u opnemen.

7. Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. Ook zijn wij verder niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen. Dit geldt voor zowel op als rond de tennisbaan.

8. Zorg ervoor dat je altijd je tennisschoenen en racket meeneemt tijdens de trainingen.

9. Je moet lid zijn van de club waar wij jou les geven.

10. Wij plannen onze lessen in met een app genaamd Teamy. Daar kan je jouw aanwezigheid in aangeven en kan je zien hoeveel lessen je nog hebt. Ook worden daar nieuwe lessen ingepland als er een les uitvalt. Je krijgt een email met een link om deze app te downloaden zodra je een pakket bij ons gekocht hebt. Graag downloaden zo is het voor ieder even overzichtelijk. 

11. Wij hebben een instagram genaamd; tennisschoolvta. Het kan zijn dat jij tijdens een training gefilmd wordt en op onze instagram komt. Wil jij dit nou niet geef het dan aan ons door.

BETALING

1. U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de lessen terugtrekken. Dit kan per e-mail, maar wel graag met een geldige reden. Binnen 2 weken voorafgaand aan de eerste training heeft u recht op restitutie. Als de lessen door u tijdens het seizoen moeten worden afgebroken vindt er geen restitutie plaats. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte deze trainingen overnemen.

2. Twee weken voor de eerste training wordt er een factuur gestuurd. Deze dient binnen 4 weken betaald te worden. U kunt het bedrag in 1 of 2 termijnen voldoen. Indien ervoor gekozen wordt de betaling in 2 termijnen te voldoen, dan dient de eerste 50% van het totale factuurbedrag binnen 14 dagen betaald te worden. De andere helft moet 1 maand na betaling van de 1e termijn voldaan zijn.

3. Startten uw lessen nou gelijk na de inschrijving dan dient de betaling van het factuur binnen 2 weken voldaan te zijn.

4. Als de betaling na de tweede herinnering nog niet is voldaan, wordt het verschuldigde lesgeld verhoogd met de wettelijke rente.
5. Houd er rekening mee dat de prijzen elk jaar kunnen stijgen.

Reglementen: Lijst
bottom of page